1968-1978

W tych latach załoga całego HPR-u w Katowicach liczyła 18000 pracowników, natomiast zakładu krakowskiego około 4500 osób, co stanowiło 25% całej załogi Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach. W ciągu tych 10 lat przedsiębiorstwo cierpiało na permanentny niedobór pracowników, niezbędnych do prowadzenia remontów w Hucie im. Lenina i całym hutnictwie, które właśnie się modernizowało. Brak ludzi odczuwało nasze przedsiębiorstwo także z powodu ogromnej, by nie rzec, nadmiernej, intensywności pracy agregatów hutniczych, eksploatowanych w taki sposób w celu uzyskania maksymalnej ilości wyrobów hutniczych. W tej sytuacji HPR w Krakowie sięga po rozwiązanie, umożliwiające zatrudnianie młodzieży z całego kraju. W 1973 r. powołany został 17-4 Ochotniczy Hufiec Pracy który grupował od 320 do 400 młodych pracowników, którzy zaliczali równocześnie służbę wojskową.