1962-1968

1 stycznia 1962 r. powołany został Oddział Remontowy HPR w Katowicach przy Hucie im. Lenina w Krakowie. O wadze tego wydarzenia nich świadczy fakt, że powołali go do życia Minister Przemysłu Ciężkiego oraz Generalny Dyrektor Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem z dnia 16 października i 20 listopada 1961 r. Oddział remontowy HPR w Krakowie powstał na bazie dwóch wydziałów Huty im. Lenina: Wydziału Produkcji Ubocznej (W-99) i Wydziału Remontów Pieców Hutniczych (W-18). Latach 1962-68 to okres rozwoju organizacyjnego i budowy znaczącego zakładu usługowego, tak, co do przedmiotu działalności, jak i zatrudnionej załogi: zaczynając z 780-osobową, Oddział Remontowy HPR przy HiL zatrudniał już w 1968 r. około 4000 pracowników. Wówczas skompletowanie 4-tysięcznej załogi nie było sprawą łatwą; obowiązywała bowiem konstytucyjna zasada pełnego zatrudniania przy akceptacji systemowo niskiej wydajności pracy w całej gospodarce narodowej. Przyjęcie kilku tysięcy pracowników wymagało nie lada pomysłowości.