1978-1988

W 1978 roku Zakład posiadał załogę w liczbie 4743 osób, a łącznie z półetatowymi pracownikami Huty im. Lenina - 5150 pracowników. Było to najwyższe zatrudnienie w krakowskim Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym na przestrzeni istnienia firmy; na nieco tylko niższym poziomie utrzymywało się ono w latach 1978-81. W końcu lat 80-tych załoga HPR w Krakowie coraz częściej uczestniczyła w budowie Huty Katowice. Od 1981 r. w zarządzaniu Zakładem zaczynają dominować czynniki racjonalizujące stan zatrudnienia. Ma też miejsce znaczące uzbrajanie techniczne pracy, stosuje się nowe rozwiązania technologiczne. Powyższe fakty stały się przyczyną systematycznego obniżania się stanu załogi: do 3800 pracowników w latach 1979-87, 3500 osób w latach 88-89.