2006-2018

Pomimo trudnych warunków ekonomicznych związanych ze światowym kryzysem, ostatnie lata to dalszy wzrost rentowności działań przedsiębiorstwa, wydzielenie ze struktur firmy niektórych pionów, optymalizacja kosztów. Pojawiają się duże zlecenia dla Spółek Grupy Kapitałowej w roli podwykonawcy dla zagranicznych kontrahentów w Niemczech, Szwecji oraz na Słowacji obsługiwane przez służby techniczne HPR SA. Równocześnie Spółka obsługuje wiele krajowych zleceń, między innymi budowę nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie oraz Modernizację Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów realizowane w ramach podwykonawstwa przez Spółki Grupy Kapitałowej.