1996-2006

W XXI wiek firma wchodzi już jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Hutniczych Przedsiębiorstw Remontowych, posiadająca nowoczesną strukturę oraz sprawny system zarządzania. W tych latach pojawiają się nowatorskie rozwiązania technologiczne opracowane przez HPR S.A. i stosowane przez spółki zależne podczas wykonywania dużych zleceń hutniczo-przemysłowych. Takie projekty jak: remont kapitalno-modernizacyjny Wielkiego Pieca nr. 5 w HTS (obecnie ArcelorMittal Oddział w Krakowie), budowa pieca pokrocznego w Nowej Walcowni Gorącej Blach w ArcelorMittal Oddział w Krakowie są najlepszym tego przykładem. Zastosowanie niekonwencjonalnych metod technicznych umożliwiło w powyższych przypadkach sprawne i terminowe przeprowadzenie zleconych prac.