Klauzula informacyjna-monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanymdalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjna z siedzibą na ul. Mrozowa 9, 31-752 Kraków, zwane dalej HPR S.A.;
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie HPR S.A. oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym
    do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie HPR S.A. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie HPR S.A.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.